ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara


SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2008

În cursul anului 2008, funcţionarii publici din cadrul Serviciului Administrare Mediu au desfăşurat următoarele activităţi:

A. Verificarea activităţii SC DERATON SRL, conform contractului de concesiune nr.

SC2006- 15308/2006.

S-au coordonat, verificat şi recepţionat următoarele lucrări executate de S.C.

DERATON SRL pe domeniu public:

a) Dezinsecţie pe domeniul public al municipiului Timişoara cu mijloace terestre. Tratamentele au început în sezoanele de activitate ale insectelor, efectul cel mai pronunţat s-a obţinut când tratamentele au fost efectuate în vârful de zbor al insectelor, seara târziu şi dimineaţa devreme. Aerosolii termici s-au aplicat numai când condiţiile de vreme au fost favorabile, astfel încât norul de aerosoli a rămas relativ apropiat de nivelul solului (umiditate relativă ridicată).

Zonele cu probleme au fost tratate cu un insecticid cu timp scurt de acţiune, la fiecare două zile, pentru a evita ca generaţiile de adulţi să continue depunerea ouălelor. Aplicarea tratamentelor a început din partea din care suflă vântul sau curenţii de aer, pentru a determina aerosolii să se răspândească odată cu curenţii de aer în zona de tratat. Dezinsecţia s-a efectuat în zonele cu vegetaţie, parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, zone periferice ( Pădurea Verde) şi alte zone aparţinând domeniului public.

DEZINSECŢIE TERESTRĂ PARCURI

Zonele cu incidenţă ridicată în ce priveşte numărul mare de insecte (purici) au fost:

- subsolurile blocurilor în general (datorită pisicilor);

- şcoli (ex. Liceul I. Mincu, Şcoala Gen nr. 7, Gr. PP. Nr. 23, Gr. PP. Nr.22,

Grup Şcolar Industrial Alimentar);

- zona Plopi lângă terenul de fotbal (bază sportivă);

- zona Kuncz;

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate:

- suprafaţă tratată: 2008 – 124.240 mp;

- valoare totală: 2008 – 838.620 lei;

Recepţia lucrărilor s-a făcut în urma observaţiilor comune ale reprezentanţilor Serviciului Administrare Mediu şi societăţii prestatoare, zilnic, după acţiune, în zonele în care a fost executată lucrarea şi în partea zilei în care în mod normal insectele se află în activitate.

b) Dezinsecţie pe domeniul public al Municipiului Timişoara cu mijloace aeriene.

Operaţiunile de dezinsecţie prin mijloace aeriene s-au executat dimineaţa la 30 minute după răsăritul soarelui până cel târziu la ora 10 şi seara începând cu orele 17:00 (în funcţie de temperatură) şi terminând cu orele 21 în funcţie de apusul soarelui.

S-au stabilit amplasamentele de decolare şi aterizare cât mai aproape de zonele ce urmează a fi tratate. Aceste zone sunt amplasate la o distanţă suficientă pentru a nu deranja fonic populaţia Municipiului Timişoara. În timpul tratamentelor s-a ţinut cont de viteza şi direcţia vântului, temperatura şi umiditatea aerului.

Ca şi strategie de execuţie, municipiul a fost împărţit în trei sectoare după cum urmează:

- sectorul 1: periferia oraşului, s-a executat cu insecticidul din grupa a III-a de toxicitate; aceasta a avut drept scop distrugerea insectelor din sectorul periferic creând în acelaşi timp şi o barieră de protecţie faţă de insectele din afara ariei municipiului (deponia de gunoi Parţa – muşte);

- sectorul 2, circumscris sectorului 1: vatra oraşului, respectiv cartierele de locuinţe, s-a executat cu insecticidul din grupa IV (fotodegradabil);

- sectorul 3, circumscris sectorului 2 şi 1: zona ultracentrală reprezentată de parcuri şi canalul Bega s-a executat cu insecticide biologice (Vectolex).

Zonele cu incidenţă ridicată în ce priveşte numărul mare de insecte au fost următoarele:

- cu muşte: zonele Bucovina, Mircea cel Bătrân, zonele Circumvalaţiunii I+II+III+IV, Cetate, Tipografilor, P-ţa 700, Iosefin, Odobescu, Elisabetin, Campus Universitar, Badea Cârţan

- cu ţânţari: zonele Ion Ionescu de la Brad, UMT, Pădurea Verde, Spital Victor Babeş, Telegrafului, Dorobanţilor, Modern, Crişan, Plopi, Baba Dochia, Fabric, Campus Universitar, Zona Stadion, Spital Judeţean, Ciarda Roşie, Buziaşului, Freidorf, str. Polonă, Dâmboviţa, Şagului, Steaua.

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate:

- suprafaţă tratată 2008 – 16.100 ha;

- valoare totală 2008 – 1.003.030 lei.

c) Deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara.

Pentru executarea lucrărilor de deratizare, suprafaţa municipiului a fost împărţită

în 3 zone, după cum urmează:

- zona I - la nord de canalul Bega ( împărţită în 6 sectoare ) ;

- zona II - la sud de canalul Bega ( împărţită în 6 sectoare ) ;

- zona centrală.

Estimarea gradului de infestare s-a făcut sub formă de tabel, pe zone şi străzi fiind reprezentată grafic pe harta municipiului.

Au fost utilizate două tipuri de momeli:

- momelile finite propriu-zise, preparate (din timp) s-au depus în locuri ferite (crăpături, galerii, guri de canalizare) sau protejate în staţii de intoxicare metalice;

STAŢIE DE INTOXICARE METALICĂ TIP DERATON

- momelile finite parafinate (hidrofuge) s-au depus pe perimetrul exterior al clădirilor în galerii, guri de canalizare, în jurul locurilor de depunere a resturilor menajere, canale termice, malurile râului Bega şi orice alt loc care ar putea fi frecventat de rozătoare.

Zonele unde au fost amplasate momeli au fost marcate cu etichete de avertizare inscripţionate cu data lucrării.

Zonele cu infestaţie frecvent ridicată :

- zona Mehala, Ovidiu Balea, Stadion CFR;

- zona Cetate;

- zona rambleului de cale ferată (ambele părţi) de la viaductul de pe str. Brediceanu până la Gara de Est ;

- zona platformei comerciale de pe str. Ialomiţa (Complexele : Terra, Kappa, Euro);

- zona compusă din malurile Canalului Bega (Spl. Peneş Curcanul, spl. Galaţi şi Spl. T. Vladimirescu până la Podul Modoş);

- zona Solventul, Staţia de epurare a oraşului, Protan;

- zona Fabric, Baba Dochia, Lunei (case vechi), Badea Cârţan;

- zona Complex Studenţesc (între str. Pestalozzi şi Bv. Eroilor);

- zona cuprinsă între Calea Buziaşului, Bv. Sudului, Bv. L. Rebreanu până la Stadionul Dan Păltinişanu;

- zona Timişoara Sud până la Pod C. Şagului;

- zona Freidorf (parc industrial), str. Polonă;

- zona C. Girocului – str. Mureş până la str. Musicescu – Bv. L. Rebreanu (str. Salcâmului);

- zona Fratelia – Steaua (porţiunea conducte).

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate:

- suprafaţă tratată 2008 – 39.060 mp

- valoare totală 2008 – 1.614.908 lei

d) Deratizare la unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara.

Tipuri de momeli utilizate:

- momeli finite: momeli finite propriu-zise şi momeli finite hidrofuge;

- capcane cu adezivi

În cadrul instituţiilor de învăţământ, pentru siguranţa membrilor acestora (preşcolari, elevi, cadre didactice) s-au luat măsuri ca aceştia să nu aibă acces la momeli, iar personalul unităţii de învăţământ a fost instruit pentru a supraveghea cu atenţie minorii. Momelile finite s-au depus în locuri protejate, ferite de accesul copiilor (beciuri, magazii, depozite, blocuri alimentare, birouri, poduri, etc.), în staţii de intoxicare din carton sau plastic, iar la exterior numai în staţii de intoxicare metalice.

Deratizarea în unităţile şcolare s-a executat numai în afara orelor de program şcolar, echipele de deratizare fiind însoţite de un reprezentant desemnat de conducerea unităţii şcolare.

În primul rând s-au identificat zonele de circulaţie ale rozătoarelor (galerii, urme ale acestora, excremente, etc.) după care s-a trecut la depunerea momelilor. Toate momelile folosite fac parte din grupe de toxicitate redusă, acestea fiind prezentate distinct cu recomandarea producătorului.

Zonele unde s-au amplasat momeli au fost marcate cu etichete de avertizare.

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate:

- număr unităţi învăţământ - 110;

- valoare totală 2008 – 48.885,01 lei

e) Dezinsecţie la unităţile de învăţământ din municipiul Timişoara.

Dezinsecţia în unităţile şcolare s-a executat numai în afara orelor de program şcolar, echipele de dezinsecţie fiind însoţite de un reprezentant desemnat de conducerea unităţii şcolare. Personalul unităţilor de învăţământ a fost instruit cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea eficace a dezinsecţiei, atât anterior, cât şi ulterior efectuării acesteia. În primul rând s-au identificat zonele de circulaţie a insectelor după care s-a trecut

la efectuarea operaţiunii.

Toate insecticidele folosite fac parte din grupe de toxicitate redusă acestea fiind prezentate distinct cu recomandarea producătorului.

Zonele unde s-a executat dezinsecţia au fost marcate cu etichete de avertizare.

În unităţile de învăţământ care au cantine, bucătării, puncte alimentare, laboratoare ce au în componenţă aparatură electrică şi electronică, unde nu pot fi utilizate insecticide lichide, s-a utilizat insecticid de tip Schwabex gel care poate fi utilizat fără a afecta alimentele sau aparatura electrică şi electronică, de ex.: Liceul I.Mincu, Grup Şcolar Silvic, Grup Şcolar Auto, Liceul N. Lenau, Grup Şcolar Sportiv Banatul.

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate:

- număr unităţi învăţământ - 98;

- valoare totală 2008 – 139.929,08 lei;

f) Dezinfecţie la unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara.

Dezinfecţia în unităţile şcolare s-a executat numai în afara orelor de program şcolar, echipele de dezinfecţie fiind însoţite de un reprezentant desemnat de conducerea unităţii şcolare.

Dezinfecţia s-a executat în interiorul unităţilor de învăţământ cu utilaje tip Turbofoger, cu producere de ceaţă rece, care reduc consumul şi timpul de execuţie cu un minim de 10 ori pe unitatea de suprafaţă. Pompele manuale de pulverizare s-au utilizat doar în locuri unde nu există surse de curent sau există riscuri de incendii.

Personalul unităţilor de învăţământ a fost instruit cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea eficace a dezinfecţiei.

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate

- număr unităţi învăţământ - 43;

- valoare totală 2008 – 121.640,44 lei;

g) Tratamente fitosanitare pe domeniul public al Municipiului Timişoara.

În tratamentele fitosanitare a fost implementată metoda integrată, adică combaterea alternativă cu produse biologice şi produse chimice, aceasta ducând la păstrarea unui echilibru în ecosistem. Tratamentele fitosanitare au fost executate după o monitorizare prealabilă, prin

urmărirea dezvoltării plantelor lunar. Monitorizările au fost făcute în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale şi Pădurea Verde.

Lucrările de erbicidare au fost efectuate în următoarele zone :

- malurile canalului Bega, parcuri, scuaruri, Cimitirul Eroilor, Cimitirul Săracilor, Grădina ZOO, Ştrandul Tineretului, Piaţa Unirii, Piaţa Victoriei, Piaţa Libertăţii, Piaţa Huniade.

In perioada februarie – martie 2008 au fost demarate pentru prima dată tratamentele de iarnă pentru combaterea dăunătorilor care iernează în scoarţa copacilor. În urma monitorizărilor efectuate de-a lungul anului 2008 s-a observat o scădere semnificativă a prezenţei diverşilor dăunători în zonele în care s-au efectuat tratamentele de iarnă. Zonele cu infestaţie frecvent ridicată, unde s-au efectuat tratamente :

- zona de sud: Splaiul Tudor Vladimirescu, Bv. 16 Decembrie, Mihai Viteazul (str. Putna), V. Pârvan, str. Lidia, str. Cluj , Complex Studenţesc;

- zona de nord :Parcul Rozelor, Justiţiei, Central, Civic, Poporului;

- aliniamente stradale:Ghe. Lazar, Brediceanu, Bogdaneşti, Take Ionescu, Simion Bărnuţiu, Pârvan, Tudor Vladimirescu, Michelangelo, Regele Carol, Republicii.

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate:

- suprafaţă tratată – 44.575 mp;

- valoare totală 2008 – 1.395.225 lei.

h) Monitorizarea vectorilor pe domeniul public al Municipiului Timişoara.

Conform contractului de prestări servicii nr. S.C. 2006-15308 din 28.07.2006, încheiat între SC Deraton şi Municipiul Timişoara, în anul 2008 au fost monitorizate următoarele zone:

Nr. crt.

Cartier

Suprafaţa totală domeniu public(mp)

Suprafaţa mp.

(total sp. verzi)

(mp.)

Suprafaţa ocup. de

arbori si arbuşti

(mp.)

Diferenţa sp.

verde(gazon)

(mp.)

1

I CETATE

1.001.840

520.620

212.885

307.735

2

II A FABRIC NORD

1.255.636

577.957

202.651

375.306

3

II B FABRIC SUD

660.428

249.797

73.497

176.300

4

III ELISABETIN

1.755.884

674.582

251.323

423.259

5

IV IOSEFIN

725.412

256.455

73.732

182.723

6

V MEHALA

1.139.661

490.673

90.303

400.370

7

VI FRATELIA

455.663

176.651

17.896

158.755

8

VII FREIDORF

414.195

105.237

22.872

82.365

9

VIII PLOPI

143.834

52.882

5.962

46.920

10

IX GHIRODA NOUĂ

145.880

46.600

21.381

25.219

11

X CIARDA ROŞIE

219.028

94.305

23.706

70.599

12

XI KUNCZ

25.305

 

 

 

 

TOTAL

7.942.767

3.245.759

996.208

2.249.551

13

PARCURI

875.923

739.482

 

 

14

SCUARURI

129.704

85.081

 

 

 

TOTAL PARCURI ŞI SCUARURI

1.005.627

824.563

 

 

15

APE STAGNATE

1.749.600

 

 

 

16

PĂŞUNI

2.667.300

2.677.300

 

 

17

CANALIZARE

732.436

 

 

 

18

MALURI CANAL BEGA

200.000

200.000

 

 

19

ADIACENT RAMBLEU CALEA FERATĂ

200.000

200.000

 

 

20

PERDEAUA DE PROTECŢIE (C. Torontalului –O. Balea)

230.000

230.000

 

 

 

TOTAL

MUNICIPIU

14.737.720

(1.473,77 ha)

7.377.622

(737,76 ha)

 

 

 

i) Monitorizarea gradului de infestare cu rozătoare

Datele culese de pe teren au fost centralizate conform fişei de monitorizare a gradului de

infestare cu rozătoare pe raza municipiului, prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.crt

Zonele monitorizate

Data

Grad de infestare

M

m

s

a

1

 

 

 

 

 

 

 

Legendă: Prezenţa:

M = Masivă (Se observă rozătoare în timpul zilei)

m = Medie (Rozătoarele circulă doar în timpul nopţii)

s = Slabă (Nu sunt văzuţi circulând în perimetru, dar sunt văzute urme)

a = Absentă (Lipsa totală a rozătoarelor)

Monitorizarea gradului de infestare cu insecte: s-a efectuat cu 20 de staţii de monitorizare a insectelor, amplasate astfel:

- zona de nord - 10 bucăţi:

1. Zona Pădurea Verde - Parc ZOO

2. Zona UMT- str. A.Imbroane nr.70

3. Zona Modern - str. Ştrandului nr. 4

4. Zona I.I. de la Brad - Bl. B 106 sc. B ap. 5

5. Zona Aradului - U.S.A.B.-Disciplina Igiena

6. Zona Bucovina , bl.A11 ap.18

7. Zona Ovidiu Balea - Str. Ovidiu Balea nr.2 (Piaţa de Gross )

8. Zona Blaşcovici - str.Bârzava nr. 2/2 sc.B ap.36

9. Zona Cetate 1 – Parc Botanic,cămin Adam Muller Guttenbrunn

10. Zona Cetate 2 - Parcul Justiţiei,restaurant Bănăţean

- zona de sud – 10 bucăţi:

1. Zona Traian - Parcul Tineretului ( Bv. 3 August 1919)

2. Zona Ciarda Roşie - Cl. Buziaşului nr. 46

3. Zona Stadion - Spitalul Judeţean

4. Zona Braytim - Pensiunea Ana

5. Zona Calea Şagului - str. Hebe nr. 59(BC Golf )

6. Zona Elisabetin - str. Z. Petrovici nr.4

7. Zona Iosefin - str. Mangalia nr. 52/B

8. Zona Dâmboviţa - Depoul 2 RATT

9. Zona Freidorf - str. Ardealul, Lic. Auto

10. Zona Polonă - blocul Primăriei

Au fost recoltate probe din apa populată cu larve de ţânţari din următoarele puncte: Balta Lămâiţa, Balta Sulina, Balta Vaporul, Balta str. Lacului, Balta CET Sud, Balta Plopi, Ştrandul Tineretului, Balta Grui, Canal Freidorf, Canal Baltă Giroc, Baltă Ciarda Roşie, Canal Kuncz, Baltă colect. ANIF, Canal Behela, Balta fost Comtim, Bălţi Staţie epurare Fabrica de zahăr, Baltă Pompieri, Balta Extraceram, Lacul Aurora, Lacul Azur, Lacul Motel, Lacul Muzeul Satului, Balta UMT, Uzina de apă nr. 2, Balta Chişoda, Ferma Rozelor, Balta Pădurea Verde, Pescotim.

Datele culese de pe teren au fost centralizate conform fişei de monitorizare a gradului de infestare cu insecte pe raza municipiului, prezentată în tabelul de mai jos:

 

Nr.crt

Zonele monitorizate cu staţii de captare insecte

Data

Grad de infestare

M

m

s

a

1

 

 

 

 

 

 

 

Legendă: Capcanele sunt infestate: M = Masiv (peste 30%)

m = Mediu (15%-30%)

s = Slab (sub 15%)

a = Absent (Lipsa totală a ţânţarilor)

 

Monitorizarea gradului de infestare fitosanitară s-a efectuat în zonele cu vegetaţie, în următoarele locaţii: parcuri ( Central, Catedralei, Justiţiei, Rozelor, Copiilor, ILSA, Centru Civic, Botanic, Alpinet, Universităţii, V. Pârvan, Campusul Universitar, Tineretului, Stadion,

Pădurice) şi scuaruri ( P-ţa Operei, P-ţa Libertăţii, P-ţa Unirii, Bastion, Bihor, Plevnei, Doina, Piaţa Crucii.

Total suprafaţă monitorizată: 1.005.627 mp.

Datele culese de pe teren au fost centralizate conform fişei de monitorizare a gradului de infestare fitosanitară pe raza municipiului, prezentată în tabelul de mai jos:

B. Monitorizarea factorului de mediu “ aer “ pe raza Municipiului Timişoara

S-a urmărit, verificat şi monitorizat starea mediului urban în ceea ce priveşte calitatea aerului în mediul înconjurător prin efectuarea următoarelor activităţi:

- s-au verificat un număr de 35 agenţi economici cu profil industrial, de pe raza municipiului Timişoara, privind modul de gestionare a factorului de mediu aer şi a legalităţii funcţionării acestora din punct de vedere al protecţiei mediului conform OUG 195/2005, al OUG 243/2000 privind protecţia atmosferei, al Ordinului 592/2002, privind stabilirea valorilor limită şi a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, oxizilor de azot, pulberilor în suspensie, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător;

- în urma controalelor efectuate s-au emis un număr de 12 invitaţii şi 7 somaţii care au fost ulterior urmărite pentru a se vedea modul în care unităţile în cauză s-au conformat măsurilor impuse;

- s-a derulat un Program de acţiuni privind amplasarea staţiei de măsurare a calităţii aerului în 7 locaţii din Timişoara, în conformitate cu contractul de cercetare realizat de Universitatea Politehnică Timişoara – Facultatea de Mecanică, Catedra de Termotehnică,

Maşini Termice şi Autovehicule Rutiere;

- s-au demarat şi urmărit contractele de cercetare cu temele: ,,Cercetare şi dezvoltare în domeniul protecţiei mediului: Analiza calităţii aerului în municipiul Timişoara, măsurări de CO2 ” realizat de Universitatea Politehnica Timişoara – Facultatea de Mecanică, Catedra de Termotehnică, Maşini Termice şi Autovehicule Rutiere şi ,,Analiza aerobiologică asupra calităţii aerului prin monitorizarea volumetrică a aeroplanctonului şi aspecte privind impactul plantelor invazive şi alergofitelor asupra biodiversităţii mediului urban” realizat de Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de biologie.

- au avut loc întâlniri cu reprezentanţii societăţii Continental Automotive Products pentru eliminarea şi/sau diminuarea impactului pe care această activitate o are asupra calităţii mediului şi implicit a sănătăţii umane şi identificarea unor soluţii aplicabile pe termen scurt şi mediu;

- în data de 17.04.2008 s-a organizat dezbaterea publică cu tema ,,Situaţia determinată de activitatea industrială a Societăţii Continental Automotive Products ” la sediul Primăriei Municipiului Timişoara.

C. Coordonarea lucrărilor de amenajare şi reparaţii la spaţiile de joacă din Municipiul Timişoara.

S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de amenajare, reamenajare şi modernizare, respectiv reabilitare, întreţinere şi reparare a locurilor de joacă situate în partea de sud faţă de canalul Bega, prestate de către S.C. Drufec Cons CF SRL în valoare de 2.758.415 lei, reprezentând:

- lucrări de amenajare a 3 noi locuri de joacă pe străzile: Macilor, Surorile Martir Caceu (fostă Negoiu) nr. 32 B, Cugir a căror valoare se ridică la 243.974 lei;

- reamenajarea a 9 spaţii de joacă dintre care un număr de 5 situate la grădiniţele PP nr. 29 de pe str. Mureş 6, PP nr. 30 de pe str. Vasile Lupu, grădiniţa cu program săptămânal ITA nr.1 situată pe str. Odobescu nr. 45 B, Centrul de Zi pentru Copiii cu Dizabilităţi “Podul Lung”, respectiv Grădiniţa PP nr. 45, amândouă situate pe str. Cornelia Sălceanu (fostă Fagului) nr. 17, 3 spaţii de joacă situate unul pe strada Chiriac la nr. 3, unul în P-ţa Eforie şi unul situat pe str. Mureş la intersecţie cu Calea Martirilor, respectiv unul situat la Şcoala Generală nr. 4 de pe strada Jules Verne nr. 64, în valoare totală de 789.490 lei;

- lucrări de modernizare a 6 locuri de joacă dintre care unul situat la grădiniţa PN nr.10 de pe strada Iuliu Maniu nr. 42, şi celelalte 5 situate pe spaţii verzi şi anume: locul de joacă situat în Parcul Pădurice Giroc, cel situat în Parcul Petőfi din cartierul Freidorf, cel situat pe Bulevardul Sudului din cartierul Soarelui şi cel situat la intersecţia străzii Inocenţiu Micu Klein cu str. Căprioarei în valoare totală de 159.307 lei;

- s-au executat lucrări de reparaţii curente la peste 40 de locuri de joacă în valoare de 1.143.084 lei ;

- s-au achiziţionat echipamente de joacă din import şi de la societăţile de profil din ţară în valoare de 1.212.050 lei din care o mică parte au fost montate în spaţiile de joacă în acest an, cealaltă urmând să se monteze în 2009.

S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de amenajare, modernizare (reabilitare), întreţinere şi reparare a locurilor de joacă situate în partea de nord faţă de canalul Bega, prestate de către S.C. Bindalim SRL în valoare de 2.307.799 lei, reprezentând:

- lucrări de amenajarea a 2 noi locuri de joacă, unul situat la intersecţia străzi Nekrasov cu Cireşului iar cel de-al doilea pe strada Radu de la Afumaţi (Pavilioane) ambele situate în cartierul Ronaţ, în valoare totală de 81.793 lei;

- reamenajarea a 11 spaţii de joacă dintre care un număr de 2 la grădiniţe, unul la Grădiniţa PP nr. 6 de pe str. Ismail (fostă Ţepeş Vodă) nr.17 din cartierul Ghiroda şi celălalt la grădiniţa cu predare în limba engleză de pe str. Dan Carpin (fostă Textiliştilor) nr.19, un spaţiu de joacă la Şcoala Generală nr. 21 de pe str. Simion Bărnuţiu şi 8 spaţii de joacă situate pe străzile: Curcanul Peneş, Vasile Lucaci nr.1, Vasile Lucaci nr. 3 A, Vasile Lucaci nr. 7, Vasile Lucaci nr. 9, Vasile Lucaci nr. 14 B, Vasile Lucaci nr. 15, respectiv Brânduşei în valoare totală de 250.415 lei;

- lucrări de modernizare a 12 locuri de joacă dintre care 2 situate la grădiniţa PP nr. 4 de pe strada C. A. Rosetti nr. 6, respectiv la grădiniţa PP nr. 24 de pe str. Măslinului nr. 7 - 9 şi celelalte 10 situate pe spaţii verzi şi anume pe străzile Ismail, Remus Răduleţ (fostă Boemia), Dornei, Orşova, respectiv Arcaşilor, în piaţa Păun Pincio, respectiv pieţele Brătianu, Europei iar pe Calea Aradului locul de joacă „Prâslea cel Voinic”, în valoare totală de 258.515 lei;

- s-au executat lucrări de reparaţii curente la peste 30 de locuri de joacă în valoare de 360.300 lei;

- achiziţionarea de echipamente de joacă din import precum şi de la firmele de profil din ţară în vederea completării cu acestea a spaţiilor de joacă existente, în valoare de 1.288.172 lei.

D. Urmărirea problemelor legate de zgomot şi vibraţii.

Conform Directivei 2002/49/EC emisă şi adoptată de Parlamentul European şi Consiliul Europei, transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea de Guvern nr.321/2005, republicată, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, Primăria Municipiului Timişoara prin intermediul Direcţiei de Mediu - Serviciul Administrare Mediu a încheiat un contract pentru achiziţia serviciului ,,Managementul zgomotului ambiental în municipiul Timişoara" în anul 2007. În anul 2008 au fost realizate următoarele etape:

- în luna februarie s-a achiziţionat Serviciul de reactualizare şi completare a bazei de date pentru traficul rutier din Municipiului Timişoara necesar pentru întocmirea Hărţii de zgomot pentru traficul rutier;

- au fost finalizate şi predate la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timiş următoarele :

- Hărţile strategice de zgomot pentru trafic feroviar şi tramvaie în 12.02.2008;

- Hărţile strategice de zgomot pentru traficul aerian în 04.03.2008;

- Hărţile de zgomot pentru transportul rutier în 15.04.2008

- s-a participat împreună cu membrii firmei Vibrocomp Kft. la efectuarea măsurătorilor de zgomot la unităţile IPPC : CET Sud; S.C.Bega Chim S.A; Smithfield Prod S.R.L.- Abator Freidorf; Linde; S.A. Detergenţi S.A.; Azur ; CET Centru;

- s-au identificat, pe baza hărţilor strategice de zgomot, zonele cele mai intens poluate şi numărul de locuitori afectaţi de zgomot şi vibraţii din municipiul Timişoara;

- s-au identificat sursele poluatoare fonic, numărul persoanelor afectate de zgomot, zonele liniştite ale oraşului, constatându-se:

a) traficul rutier este cel care perturbă în cea mai mare măsură sănătatea locuitorilor de pe raza municipiului Timişoara, motiv pentru care se impune a fi luate măsuri de reducere a zgomotului pentru minimizarea efectelor asupra populaţiei. Zonele cele mai afectate de traficul rutier sunt principalele artere de penetraţie ale oraşului Timişoara, unde există depăşiri ale valorii maxime admise, cu mai mult de 10 dB, pe următoarele străzi: Calea Aradului, Calea Şagului, Calea Dorobanţilor, Strada Miresei, Strada Amurgului, Aleea Demetriade, Strada Gheorghe Adam, Strada Stefan O.Iosif, B-dul Liviu Rebreanu, Strada C. Brâncoveanu, B-dul 16Decmbrie1989, B-dul Iuliu Maniu, Strada Gen.Dragalina.

b) numărul persoanelor afectate de zgomotul produs de traficul rutier, unde valorile maxime admise (Lzsn =70dB, Ln=60dB) sunt depăşite:

- pentru Lzsn = 31134 persoane afectate ;

- pentru Ln = 28 482 persoane afectate.

c) zonele liniştite ale oraşului, (cu suprafaţă de min 4,5 şi valoarea max. admisă de 55Db, au fost considerate: Parcul Pădurice, Pădurea Verde, Parcul Civic, Parcul Botanic, Parcul Catedralei, Parcul Central, Parcul Justiţiei, Parcul Copiilor, Parcul Poporului, Piaţa L. da Vinci.

- în data de 19.04.2008, după ce Comisia întrunită la sediul ARPM a finalizat evaluarea şi analizarea hărţilor strategice de zgomot acestea au fost postate pe site-ul

Primăriei Municipiului Timişoara, împreună cu un scurt material de informare a publicului;

- în luna iunie Directia de Mediu a achiziţionat pentru măsurarea nivelului de zgomot 2 bucăţi Sonometru Integrator cu microfon;

După finalizarea hărţilor strategice de zgomot pentru traficul rutier, feroviar, tramvaie şi trafic aerian, a urmat îndeplinirea celei de-a doua faze, întocmirea Planurilor de acţiune;

- în data de 22.07.2008 a fost organizată o dezbatere publică, cu scopul prezentării Hărţilor strategice de zgomot, zonele cele mai intens poluate din Municipiul Timişoara, numărul persoanelor afectate de poluarea fonică, au fost prezentate propuneri pentru elaborarea planurilor de acţiune, măsuri de reducere a zgomotului ambiental şi au fost înregistrate solicitările, observaţiile, completările şi propunerile cetăţenilor, a organizaţiilor şi instituţiilor prezente ( a fost prezentă şi firma Vibrocomp Kft.Ungaria );

- în data de 05.08.2008 au fost predate la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului

Timişoara, Planurile de acţiune intermediare care urmează a fi analizate de către Comisia tehnică întrunită în acest sens;

- în data de 12.08.2008 s-au stabilit, împreună cu membrii comisiei de evaluare şi aprobare a Planurilor de acţiune, zonele liniştite ale Municipiului Timişoara, conform cerinţelor Hotărârii de Guvern 321/2005, republicată. Acestea sunt: Parcul Pădurice, Pădurea Verde, Parcul Civic, Parcul Botanic, Parcul Catedralei, Parcul Central, Parcul Justiţiei, Parcul Copiilor, Parcul Poporului, Piaţa L. da Vinci;

- în data de 15.09.2008 au fost efectuate măsurători ale nivelului de zgomot pentru Parcul Pădurice, în vederea stabilirii cu exactitate a integrării acestuia în zonele liniştite ale oraşului;

- s-a participat în data de 23.09.2008, la o şedinţă a Comisiei de verificare a Planurilor de acţiune, unde s-a punctat necesitatea primirii mai multor informaţii privind metodele de reducere a zgomotului;

- s-au realizat măsurători ale nivelului de zgomot în diferite locaţii din municipiul Timişoara, acolo unde au fost primite sesizări de la cetăţeni;

- s-au organizat acţiuni comune cu Poliţia Comunitară, efectuându-se măsurători ale nivelului de zgomot în diferite locaţii de unde s-au primit mai multe sesizări de la cetăţeni, de

ex.: Pensiunea Valery de pe str.Mareşal C-tin Prezan, nr.140A, Restaurantul Intim, str.Alexandru Odobescu;

- s-au organizat acţiuni comune cu Direcţia Patrimoniu - Serviciul Publicitate şi Comerţ pentru verificarea unor agenţi comerciali. Astfel în data de 19/20.09.2008 au fost verificaţi: Underground, Akteion, S.C.Volis Group, Falco Azzuro, în data de 21/22.11.2008, au fost efectuate măsurători ale nivelului de zgomot la societatea RGH&SON Group;

- s-au efectuat măsurători ale nivelului de zgomot în perioada 12-17.12.2008, înainte de montarea panourilor fonoabsorbante, pe Calea Aradului, nr.56, având drept scop realizarea în 2009 a unui Studiu privind reducerea nivelului de zgomot în urma montării panourilor fonice;

- în luna decembrie 2008 au fost achiziţionate şi montate pe Calea Aradului nr.56, în dreptul ,,Grupului Şcolar Agricol Iulian Dracea", 18 bucăţi panouri fonice de 15 mm grosime,

2050 lăţime şi 3050 înălţime, confecţionate din plexiglas transparent, fabricate de Autoglas – Franţa.

Bugetul cheltuit în anul 2008 pentru activităţile legate de zgomot a fost :

- pentru Hărţile de zgomot, Sistem de monitorizare al zgomotului, Panoul de afişaj, Planuri de acţiune pentru reducerea zgomotului s-a cheltuit suma de 405.680 lei;

- aparatele de măsurare a nivelului de zgomot au costat 23.109 lei;

- în vederea achiziţionării şi montării panourilor fonoabsorbante s-a alocat suma de 44759 lei.

E. Coordonarea lucrărilor de amenajare a parcărilor ecologice

- în cursul anului 2008 au fost înregistrate un număr de 60 de solicitări pentru amenajarea de parcări ecologice;

- au fost amenajate după o tehnologie germană, cuprinzând un număr de 172 locuri parcare;

- materialul dendrologic folosit: Acer pseudosplatanus, Tillia sp, Juniperus sp, Budleja sp, Forsithya sp, Ligustrum ovalifolium şi gazon.

SITUAŢIA PARCĂRILOR ECOLOGICE FINALIZATE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA ÎN ANUL 2008

F. Verificarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţilor primite de la cetăţeni, persoane juridice pe probleme de mediu.

În cursul anului 2008 au fost soluţionate un număr de 337 solicitări, sesizări, reclamaţii primite de la cetăţeni, instituţii şi agenţi economici, cu privire la:

- amenajări şi reparaţii locuri de joacă;

- amenajări parcări ecologice;

- poluarea aerului datorită funcţionării necorespunzătoare a unor agenţi economici;

- poluarea fonică;

- necesitatea efectuării lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie pe domeniul public, asociaţii locatari, instituţii de învăţământ;

- corespondenţa cu diferite instituţii: Agenţia de Protecţie a Mediului, Garda de Mediu,

Consiliul Judeţean, etc.

G. Alte activităţi.

- s-au întocmit note de presă, note de informare, note de constatare, rapoarte, programe care au fost solicitate la nivelul serviciului;

- s-au realizat următoarele tipărituri:

-Timişoara Ecologică – concept ce înglobează problemele inventariate, problemele în derulare şi planurile de măsuri la nivel local pentru asigurarea unui confort ambiental corespunzător unei dezvoltări durabile a Municipiului Timişora;

-Timişoara şi păsările ei - o lucrare deosebită, unică în istoria literaturii de specialitate timişorene despre păsările care habitează sau tranzitează oraşul nostru;

- s-a participat la Simpozion ECO CLUB în 21.03.2008;

- participarea la acţiunea organizată în data de 10.07.2008 – Ziua Voluntariatului în Parcul Adolescenţilor;

- s-a participat la acţiunea de inaugurare a Parcului Cugir în data de 14.10.2008, ocazie cu care au fost prezentate echipamentele de prelevare şi măsurare a calităţii factorilor de mediu achiziţionate în cursul anului 2008 de către Serviciul Administrare Mediu;

- în perioada 3.11-12.11.2008 în cadrul Simpozionului Calităţii Timişorene, a fost organizată o prezentare a noilor aparate achiziţionate de Direcţia de Mediu - Serviciul Administrare Mediu;

- în 13.11.2008 s-a participat la dezbatere publică cu tema Regulament privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara;

- în data de 25.11.2008 s-a vizitat Târgul de Mediu – Expo Arad Internaţional împreună cu Grupul Şcolar de Chimie şi Protecţia Mediului AZUR Timişoara

- s-a participat la studiul de caz, realizat în zona Bucovina, în data de 04 decembrie 2008 şi sau inventariat problemele de mediu din această zonă considerată ,,fierbinte,, din punct de vedere a calităţii mediului, prelevându-se probe de pulberi în suspensie din aerul atmosferic şi s-au făcut măsurători de zgomot;

- s-a pregătit pentru arhivare documentaţia la nivelul serviciului.

 


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886