ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Obiective majore pe anul 2009
 • Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru mărirea suprafeţei de spaţiu verde /cap de locuitor;
 • Extinderea perdelei forestiere în partea de sud a municipiului Timişoara;
 • Achiziţia şi plantarea de material dendrologic corespunzător pe principalele artere de circulaţie, penetraţii în oraş, scuaruri, parcuri şi cvartale de locuinţe;
 • Oferirea de material dendrologic şi asistenţă tehnică persoanelor fizice şi juridice pentru amenajarea spaţiilor verzi, iniţierea unor proiecte tip pentru fiecare stradă;
 • Amenajarea Parcului Uzinei, Parcului Zona Bucovina, reamenajarea şi modernizare a Parcului Coronini (Poporului), Parcului Rozelor, P. Justiţiei, P. Stadion, P.Adolescenţilor, P. Arcidava, Bihor, Scuarul Arhanghelii Mihail şi Gavril. Se va avea în vedere amenajarea zonelor verzi situate bv. Pestalozzi - bv. Pârvan, str. Fructelor, I. Curea, Fraternităţii nr.2, Vegetaţiei, Muzicescu, Târnava, Zarand;
 • Schimbat băncile deteriorate şi coşurile de gunoi pe spaţiile verzi, amplasat jardiniere în vederea plantării cu material dendrofloricol;
 • În domeniul protejării spaţiilor verzi şi a materialului dendro-floricol în municipiul Timişoara, în acest an se va reactualiza Hotărârea Consiliului Local nr. 112/1994 privind ocrotirea unor arbori cu valoare decorativă deosebită aflaţi în perimetrul Municipiului Timişoara.
 • Utilizarea unor tehnologii noi în întreţinerea, exploatarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi (containerizarea, administrarea de elemente fertilizante, noi specii de arbori şi arbuşti, sisteme moderne cu programare electronică pentru irigaţii);
 • Întocmirea programului privind verificarea modului în care societăţile comerciale, instituţii, respectă şi aplică legislaţia de spaţii verzi şi mediu;
 • Întocmirea de Studii de Fezabilitate pentru reamenajarea şi modernizarea unor parcuri, scuaruri şi locuri de joacă de pe raza municipiului Timişoara pentru:Modernizarea parcului Catedralei, Parcului Scudier (Central), scuarului Piaţa Hunedoara, scuarului Castelului (Muzeului), Parcului Cetăţii (Centrul Civic), Parcului Triade, amenajare zonă verde bv. Take Ionescu - Simion Bărnuţiu, Str. Pestalozzi - Pţa. Vf cu Dor şi în continuare, Zonă verde str. Timocului, amenajare zonă verde str. Borzeşti - intersecţie, modenizarea scuarului de pe bv. Cetăţii;
 • Întocmirea Proiectelor Tehnice, Caiete de Sarcini şi Detalii de Execuţie pentru amenajare zonă verde str. Eternităţii, amenajare zonă verde Zona Dâmboviţei Ion Barac, amenajare zonă verde bv. I. Budai Deleanu, reamenajare şi modernizare Grădina Botanică faza I şi faza a II, modernizare parcul V. Pârvan, modernizare parcul Carmen Sylva (Doina), modernizare Parcul Mocioni (Ilsa);
 • Proiectarea unor piese noi de mobilier urban în conformitate cu normative în vigoare;
 • Amenajarea unor zone verzi tematice în funcţie de utilizatori sau cu caracter educativ;
 • Promovarea unor protocoale de colaborare şi susţinerea de programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii;
 • Organizarea licitaţiei pentru întocmirea Registrului de spaţii verzi conform Legii nr. 24, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane şi Ordinului nr. 1549/2008, privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi;
 • Reeditarea cărţii Arbori şi arbuşti în peisajul timişorean;
 • Editarea unei broşuri cu specii de plante recomandate a se planta în Timişoara;
 • Editarea unui îndrumător horticol care să conţină date privind tehnologii noi în domeniu, tratamente fitosanitare, date privind societăţi producătoare de material floricol, societăţi de amenajări spaţii verzi, târguri şi expoziţii;
 • Editarea unei broşuri care să conţină date despre trandafirii existenţi pe domeniul public şi privat precum, metode de înmulţire şi lucrări de întreţinere a trandafirilor;
 • Reamenajarea Parcului Zurich, Scuarul Piaţa Crucii, Scuarul Memorandului, Piaţa Traian, Parcul Copiilor, Piaţa Sinaia, Parcul Clăbucet.

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886