ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Obiect de activitate
 Obiectul de activitate al Compartimentului Gestiune Populaţie Canină Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie:

-        Gestionarea cânilor fără stăpân şi animalelor de fermă;
-        Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi din gospodările producătorilor individuali de pe raza Municipiului Timişoara;
-        Deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare;
-        Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate.

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886