ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Curățenia Generală de toamna 2015 în Municipiul Timișoara 19 Octombrie - 3 Noiembrie 2015
                                             COMUNICAT DE PRESĂ
                                        Curăţenia Generală de Toamnă 2015

  
 
Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă, constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. În vederea îndeplinirii acestei obligaţii, Primăria Municipiului Timişoara, organizează în perioada 19 Octombrie –  3 Noiembrie 2015, Acţiunea Ecologică de Curăţenie Generală de Toamnă care se va desfăşura în două etape, astfel:

Etapa I: 19 – 25 Octombrie 2015 în cartierele şi zonele din partea de Nord a Municipiului Timişoara faţă de Canalul Bega;

Etapa II: 26 Octombrie – 3 Noiembrie 2015 în cartierele şi zonele din partea de Sud a Municipiului Timişoara faţă de Canalul Bega.

În cadrul acţiunii se colectează numai obiecte de uz casnic şi gospodăresc şi deşeuri vegetale rezultate din curăţirea arborilor plantaţi pe aliniamentele stradale şi a spaţiilor verzi din jurul imobilelor.

Conform prevederilor art. 111¹ din Hotărârea Consiliului Local nr. 453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara si a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/18.12.2012 este “interzisă scoaterea şi depozitarea pe domeniul public  a obiectelor de uz casnic/gospodăresc, deşeurilor vegetale rezultate din curăţirea arborilor plantaţi pe  aliniamentele stradale şi a spaţiilor verzi din jurul imobilelor ce se colectează în cadrul acţiunilor ecologice (Curăţenia Generală de Primăvară/Toamnă) mai devreme de o zi faţă de cea în care este  programată colectarea,precum şi după ziua în care este programată colectarea în zonele şi cartierele din municipiul Timişoara.Proprietarilor de imobile (case individuale), asociaţiilor de proprietari/locatari, instituţiilor publice, agenţilor economici le revine obligaţia  să depună  în ordine la bordura carosabilului, fără a împiedica circulaţia, resturile provenite din tăieri de corecţie (ramuri) tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru şi legate în snopi, deşeurile şi obiectele ce se colectează în cadrul acţiunilor ecologice”.

De asemenea, ”se interzice proprietarilor de imobile (case individuale), asociaţiilor de proprietari/locatari, instituţiilor publice, agenţilor economici scoaterea şi depozitarea pe domeniul public în cadrul acţiunilor ecologice (Curăţenia Generală de Primăvară/Toamnă), de deşeuri din amenajări interioare (moloz) şi deşeuri din curăţirea pivniţelor şi podurilor (praf de cărbune, ţigle, cărămizi, faianţă şi gresie sparte)”.

Vă rugăm să respectaţi prevederile legale menţionate mai sus, în caz contrar veţi fi sancţionaţi contravenţional cu amendă de la 500 – 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 – 2.000 pentru persoane juridice, conform art.126, alin.5 din actul normativ menţionat mai sus.

Deşeurile rezultate din reparaţii şi amenajări interioare, în cantităţi de sub 1 mc,  precum şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice – DEEE, se preiau gratuit de la populaţie prin punctele de colectare-preluare situate la următoarele adrese:
-          Aleea Avram Imbroane nr.70,
-          Calea Torontalului  nr.94,
-          Strada Energiei nr.3,
-          Calea Moşniţei nr.2.

Programul de funcţionare al punctelor de preluare-colectare de mai sus este de luni până vineri între orele 08.00 – 20.00,  pe baza actului de identitate.

Dacă aveţi deşeuri din amenajări interioare şi din curăţenia pivniţelor şi podurilor în cantităţi mai mari de 1 mc, puteţi solicita pe bază de comandă, containere de la  S.C. „RETIM Ecologicv Service” S.A., str. Oituz nr.3A sau la numerele de telefon: 0256/499537 sau 0256/220064.

Având în vedere că operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. „RETIM Ecologic Service” S.A.  a amplasat în municipiul Timişoara 34 de recipiente sub formă de clopot, destinate colectării deşeurilor din sticlă (albă şi/sau colorată), rugăm cetăţenii să depună  aceste deşeuri în containere şi să îndepărteze toate resturile de alimente din sticle şi borcane înainte de a le depune în containere. Aceste containere au fost amplasate în apropierea complexelor comerciale, în parcările complexelor comerciale AUCHAN (Calea Aradului, Calea Şagului), precum şi în staţiile mijloacelor de transport în comun cu trafic intens din cartierele oraşului.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestei acţiuni ecologice de curăţenie, solicităm sprijinul tuturor cetăţenilor, agenţilor economici şi a instituţiilor publice de a respecta graficele de colectare a deşeurilor în perioada campaniei.

Pentru informaţii, cetăţenii pot consulta pagina de internet a Primăriei www.primariatm.ro  şi pagina de internet a operatorului www.retim.ro.


VICEPRIMAR,

Dan DIACONU

 
ZONELE - PERIMETRELE  ÎN CADRUL CAMPANIEI ”CURĂȚENIA GENERALĂ DE TOAMNĂ 2015”

LISTA ALFABETICA A PROGRAMĂRII STRĂZILOR ÎN CADRUL CAMPANIEI „CURĂȚENIA GENERALĂ DE TOAMNĂ 2015”

Comunicatul de presă în format pdf

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886