ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Instruire pentru eficienţă energetică şi consum sustenabil de resurse - curs online organizat în Timișoara

Instruire pentru eficienţă energetică şi consum sustenabil de resurse  - curs online organizat în Timișoara - 10,11,12 Iunie 2020
 
Proiectul „Smart and Sustainable Energy Consumption” - acronim „SASEC”, e-MS nr.RORS-300, finanțat prin Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, a parcurs o nouă etapă, aceea de finalizare a activității de instruire pentru eficiență energetică și consum sustenabil de  resurse, derulată în zilele de 10, 11 și 12 Iunie a.c., dedicată reprezentanților autorităților publice locale, instituțiilor publice, companiilor, ONG-urilor dar și părților interesate în acest domeniu.
În contextul actual generat de criza determinată  de infecția cu noul coronavirus - COVID-19, pentru protejarea sănătății participanților și pentru respectarea reglementărilor în vigoare, s-a decis derularea cursurilor în mediul online, prin intermediul conferințelor web.

La instruire au participat un număr de 65 cursanți, reprezentanți ai autorităților publice locale din Timișoara și Județul Timiș, instituții descentralizate, administratori și conducători ai unor unități de învățământ din municipiul Timișoara,  reprezentanți ai spitalelor municipale, a unor societăți comerciale furnizoare de servicii publice de interes local, instituții publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, asociații și organizații de interes public precum și alte persoane interesate din grupul țintă vizat prin proiect.

Cele trei zile ale programului de instruire, susținut de lectori cu experiență în domeniu din cadrul Companiei DENKSTATT România S.R.L.  au vizat atât prezentarea cadrului general și NOȚIUNI INTRODUCTIVE cât și domeniul eficienței energetice și consumului de resurse prin șase module de curs dedicate, și anume:

Modulul 1: Consumul de resurse,
Modulul 2: Gazele cu efect de seră și schimbările climatice,
Modulul 3: Cadrul legislativ cu privire la eficiența energetică,
Modulul 4: Eficiența energetică a clădirilor,
Modulul 5: Energia termică și performanța energetică a clădirilor și
Modulul 6: Energia electrică.


De asemenea, bibliografia propusă de lectori cursanților constituie o sursă de informare suplimentară.
Instruirea a vizat atât aspecte teoretice cât și practice, prin exerciții, sondaje și exemple practice, iar sesiunile de întrebări și răspunsuri interactive au  constituit prilej de schimb de idei între participanți.
        
Activitatea de instruire derulată în cadrul proiectului „Smart and Sustainable Energy Consumption”, acronim  „SASEC”, e-MS nr.RORS-300 a reprezentat un succes, modulele de instruire constituind o sursă deschisă de informare, deosebit de valoroasă pentru orice persoană interesată în domeniul eficienței energetice și schimbărilor climatice.

Finanțarea proiectului în valoare totală de 852.001,50 EUR, pentru activitățile partenerilor din ambele părți ale frontierei, care urmează să se implementeze până în luna Martie 2021, se realizează în proporție de 85% de către Uniunea Europeană prin Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România–Serbia.

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886