ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Strategia Locală privind schimările climatice
Strategia Locală privind schimbările climatice în Municipiul Timişoara şi Plan strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele Schimbărilor climatice în Municipiul Timişoara  

ATENŢIE !

Drepturile de autor asupra „Strategiei locale  privind schimbările climatice şi a Planului strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice în municipiul Timişoara”  sunt proprietatea exclusivă a  Municipiului Timişoara.


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886