ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă 2010-2020 reevaluat în anul 2014

Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timișoara 2010 - 2020 reevaluat în anul 2014

Anexa - Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 550/11.11.2014


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886