Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Zrenjanin și Timisoara – două orașe care își unesc eforturile pentru promovarea sustenabilității energetice a regiunii transfrontaliere
13.09.2019

  
Zrenjanin și Timisoara – două orașe care își unesc eforturile pentru promovarea   sustenabilității energetice a regiunii transfrontaliere
 
Continuând strategia locală în domeniul energiei durabile, Municipiul Timișoara implementează, începând din luna iunie 2019, în calitate de partener, proiectul „Smart and Sustainable Energy Consumption”, acronym  (SASEC), finanțat în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră  România-Serbia.
Proiectul reunește patru parteneri: Orașul Zrenjanin în calitate de beneficiar principal și Agenția Regională pentru Dezvoltare Socio-Economică – Banat din Serbia, precum și Municipiul Timișoara și Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC, ca parteneri de proiect din România. Parteneriatul se concentrează  în jurul unei idei comune, de a contribui la atingerea obiectivelor „20-20-20” din pachetul energie și climă a Uniunii Euronene, prin promovarea energiei durabile în comunitățile locale din regiunea transfrontalieră, dar și pentru a îmbunătăți capacitatea autorităților locale în  activitatea de planificare și gestionare, într-un mod integrat, a acțiunilor pentru eficiență energetică și utilizarea surselor de energie regenerabilă.
Pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, care se va încheia în luna Martie 2021, partenerii proietului au planificat:
  • Să asigure sprijin instituțional pentru măsurile de dezvoltare energetică durabilă și punerea în aplicare a principiilor de eficiență energetică în regiunea transfrontalieră - prin construirea și stabilirea unui Centru Regional de Eficiență Energetică - Banat în Zrenjanin;
  • Să îmbunătățească capacitățile autorităților competente și să promoveze rețeaua transfrontalieră de educație și cercetare a resurselor de mediu;
  • Să contribuie la creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare a grupurilor țintă și a locuitorilor cu privire la importanța economiilor de energie și a utilizării surselor regenerabile în producția de energie, în scopul dezvoltării unei societăți durabile;
 
Proiectul prevede: construirea primei clădiri inteligente din Banat și înființarea unui Centru Regional pentru Eficiență Energetică - Banat în Zrenjanin, elaborarea unui Plan director pentru energie durabilă pe teritoriul districtului central al Banatului, desfășurarea cercetărilor și colectarea datelor privind eficiența energetică pentru clădirile și facilitățile publice, o serie de instruiri pentru diferite grupuri țintă, precum și acțiuni pilot în școlile din unitățile de învățământ liceal din Zrenjanin și Timișoara, toate menite să apropie generația tânără, prin informare și educație, de conceptul de energie durabilă  și economie de energie.
 
 
Lansarea oficială a proiectului va fi urmată de Conferința de deschidere, care va avea loc la Timișoara.
 
Valoarea totală a proiectului este de 852.001,50 EUR pentru activitățile planificate de pe ambele părți ale frontierei.
 
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană (85%) şi cofinanţat de Guvernul României (13%) şi partenerii din proiect (2%), prin Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România –Serbia.
 
Data: 13.09.2019.
 
                 VICEPRIMAR,                                COORDONATOR DE PROIECT,
          Dan – Aurel DIACONU                               Iudit BERE - SEMEREDIComunicatul de presa in limba Română - format pdf.

Comunicatul de presă în limba Engleză - în format pdf.

Comunicatul de presăîn limba Sârbă în - format pdf.

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886